• برگشت به صفحه اصلی
  • سیستم انبار

  • سیستم انبار سایکل طوری طراحی شده است که تمامی کاربران اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی بدست آورند تا هم کنترل و هم تصمیم گیری بسادگی انجام شود. انبارداران نظارت کامل و دقیق روی ورود و خروج کالا از انبار و موجودی انبار داشته و چیدمان انبار را کنترل نمایند. مدیران نیز با گزارشات مختلف از موجودی و تاریخ کالا ها و گردش آنها مطلع می گردند.

  • نرم افزار همراه: تبلت انباردار زیر مجموعه WMS
  • نرم افزار تحت وب: سیستم توزیع مویرگی تحت وب
  • امکانات:
  • رهگیری سری ساخت
  • انبارگردانی
  • WMS
  • ارتباط با سیستم تیتک
  • قابل ارائه بصورت یکپارچه و سیستم ها همراه بصورت مجزا

سیستم انبار ضمن اتصال به دیگر سیستم ها جهت صدور خروج اتوماتیک از انبار بصورت مستقل ورود و خروج و انبارش کالا را چک می کند . از عوامل زیادی از جمله محل نگهداری و بچ و تاریخ انقضا مطلع می باشد