سیستم فروش

سایکل

با توجه به کسب و کارهای پیچیده امروز شرایط و ویژگی های خاص برای یک سیستم فروش به خصوص فروش مویرگی،فرآیند های نرم افزاری مورد توجه صاحبان یک بیزینس قرار گرفته است.

نرم افزار فروش باید امکان سفارش گیری حضوری و آنلاین و روش های فروش سرد و گرم را در بر بگیرد. همچنین باید بتواند در قسمت وصولی ها کمک چشم گیر و شایانی را به صاحبان مشاغل ارائه دهد.

نرم افزار فروش

فروش از طریق نرم افزارهای مختلفی از بصورت آفلاین و آنلاین ، حضوری و غیر حضوری اخذ می گردند سیستم تمامی قواعد شرکت را برای فروش کنترل می نماید اعم از سهمیه بندی ها و پروموشن ها. گزارشات - داشبوردها - به کمک سرپرستان فروش می آید تا مشکلاتی از جمله کمبود کالا ، عدم کیفیت فروش ، فروش های خارج از عرف را به موقع شناسایی نموده و نسبت به آن اقدام نمایند

سیستم فروش و تغییرات لحظه ای آن

سیستم فروش بسیار سخت و پیچیده است و باید با استفاده از امکانات نرم افزاری چابک و نرم افزار فروش مناسب این ساده سازی راه تیم فروش شرکت ارائه دهد.

با وجود تیم پرتلاش فروش در سازمان ها باید یک سیستم فروش برای هدف گذاری ها و برنامه ریزی فروش را پیاده سازی کرد.

نرم افزار فروش سیستم فروش و راحتی ارائه شده از سمت نرم افزار فروش

چابک سازی، کاهش هزینه ها، مدیریت توزیع، برنامه ریزی فروش و وصول و بسیاری از این فرآیند های پیچیده را یک نرم افزار خوب فروش باید در قالب یک سیستم فروش به کاربر نهایی ارائه دهد.

نرم افزار فروش

سیستم فروش سایکل سیستمی مناسب برای ساده و روان سازی عملیات فروش، توزیع و وصول وجود دارد؟ سایکل پاسخ های مناسبی برای یک سیستم فروش دارد.

 • سیستم فروش سایکل و امکانات

 • تبلت فروش سرد و گرم
 • ثبت سفارش
 • راهکارهای همراه برای تیم فروش
 • راهکارهای همراه برای تیم توزیع
 • راهکارهای همراه برای تیم وصول
 • تبلت موزعین
 • فروش و تحویل کالا
 • صورت وضعیت مشتری
 • ردیابی فروشنده
 • ردیابی موزع
 • ردیابی ناوگان حمل و نقل
 • مسیریابی بهینه
 • پشتیبانی کامل و ایده ال از بازگشت تیم توزیع