• برگشت به صفحه اصلی
  • سیستم تعمیرنگهداری

  • امکانات:
  • معرفی تجهیزات
  • مدیریت ناوگان حمل و نقل شامل بیمه ، بازدید ها ، معاینات فنی و....
  • مدیریت گارانتی ها و سابقه تعمیرات
  • قابل ارائه بصورت یکپارچه و مجزا