صنعت پخش در یک نگاه

پخش فرآیندی است که باعث دستیابی استفاده کننده و یا کاربرنهایی به یک محصول و یا یک خدمت خواهد شد. شاید بشه هزاران هزار تعریف از فرآیندهای پخش داشت ولی به نظر شخص من این ساده ترین تعریف از این صنعت. حالا سعی میکنم یه ساختار ساده و روان هم براش داشته باشم:

- تامین کالا یا خدمات

- نگهداشت کالا یا خدمات

- شناخت بازار هدف و توسعه و بازاریابی کالا یا خدمات

- صرف فعل فروش درباره کالا یا خدمات

- توزیع مناسب کالا یا خدمات

- انجام عملیات وصول و کنترل نقدینگی

- پاسخگویی، پشتیبانی تامین و بازپسگیری کالا یا خدمات

زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل

این موارد نگاهی ساده به صنعتی شلوغ و پردردسر است و قطعا تعاریف بهتری نیز وجود دارد که خوشحال میشوم نظر شما عزیزان همکار و همراه رو بدونم، چه در مورد این متن چه نظرات جدیدتون.

سایکل

سامانه های یکپارچه لوتوس شرکتی دانش بنیان و متخصص در تولید راهکارهای نرم افزاری

سایکل، سبکی برای آینده کسب و کار

Designed by CYCLE TeaM