افراد و پستهای مرتبط در صنعت پخش

میخوایم ببینیم چه افرادی با چه کارهای مشخصی در پخش فعالیت دارند.

مدیریت عامل شرکت پخش

با چیدمان نفرات و بازوهای اجرایی اولین تصمیم گیرنده بزرگ و اساسی در یک شرکت پخش به حساب میاد.

مدیرهای میانی در شرکت پخش

مدیر منابع انسانی ( هدایت منابع انسانی )

مدیر مالی ( کنترل و هدایت منابع مالی )

مدیر فناوری اطلاعات ( ایجاد زیرساخت های لازم بابت سهولت امور در حوزه فناوری اطلاعات )

مدیر فروش ( ایجاد ارتباط با بازار و تلاش برای تحقق اهداف فروش )

مدیر تامین کالا ( ارتباط با تامین کنندگان و تامین کالا یا خدمات ) مدیر مرکز

پست های کارشناسی فعال در صنعت پخش

کارشناس فروش

کارشناس بازرگانی

کارشناس مالی

کارشناس نرم افزار

کارشناس سخت افزار

کارشناس بازاریابی

کارشناس اداری

کارشناس حمل و نقل

پست های موجود در صنعت پخش

فروشنده

موزع

راننده

حسابدار

انباردار

با توجه به پیچیدگی حضور این افراد قطعا باید مکانیزم هایی بابت نحوه چیدمان و مدیریت این همه فرد ماهر وجود داشته باشد. خوب مشخصا افراد متفاوت با سرفصل های شغلی متفاوتی در این صنعت وجود دارند و قطعا امکان گسترش یا تعریف مجدد این قالب با تجربیات و دانش دیگری وجود خواهد داشت

سایکل

سامانه های یکپارچه لوتوس شرکتی دانش بنیان و متخصص در تولید راهکارهای نرم افزاری

سایکل، سبکی برای آینده کسب و کار

Designed by CYCLE TeaM