کرونا و چالش های پخش مویرگی

کرونا و چالش های پخش مویرگی

این روزها شیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن به روی سلامت جسمی جامعه تاثیرات به سزایی به سلامت روانی مردم نیز داشته است. ویروس کرونا شاید با تاثیر منفی که در بسیاری از کسب و کارها به دلیل ایجاد شکاف فیزیکی گذاشته، در رونق برخی بیزینس ها نیز موثر واقع شده است.

در اولین برخورد می توان به رونق کسب و کارهای غیرحضوری و شاید افزایش فروش این نوع کسب و کارها اشاره کرد ولی شاید با نگاهی دقیق تر خدمات و اتفاقات پس از فروش بسیار مهم و غیرقابل مشاهده ای برای تمام جامعه باشد.

مهمترین موضوع مطرح شده در روزهای داغ کرونا در دنیای کسب و کار، دشوار شدن حضور فیزیکی و تحویل اجناس فروخته شده می باشد. تحویل اجناس در ساختار پیچیده زنجیره تامین به عهده شرکت های پخش می باشد و شاید سخت ترین و خطرناک ترین نوع پخش مویرگی صنعت توزیع دارو می باشد. پخش مویرگی در روزگار کرونای منحوس وظیفه ای بسیار سخت و بزرگ را به عهده دارد.

شاید در نگاه اول سختی کار این صنعت را در بایدهای مربوط به حضور عزیزان فروشنده، موزع و راننده در داروخانه ها و بیمارستان و شاید انواع دیگر مشتریان نظیر سوپرمارکت ها و دیگر جاهای درمانی و شلوغ دانست ولی با کمی دقت می توان به این نکته پیش برد که تامین اجناس و حتی تعمیر و نگهداری زیر ساخت های صنعت پخش نیز چالش های دیگر و پیش رو پحش مویرگی خواهد بود. پس تاثیر کرونا در این صنایع بسیار پیچیده تر از نگاه سطحی و عمومی خواهد بود.

آیا کرونا و چالش های پخش مویرگی با زیر ساخت های فعلی این شرکت ها قابل کنترل می باشند؟

با توجه به وجود بیماری کرونا تا مدت های طولانی شرکت های پخش مویرگی باید با نگاهی به زیرساخت های خود و تغییر و متناسب سازی به موقع از شکست های نا خواسته و قابل پیش بینی جلوگیری کنند. این چالش ها با توجه به کمک دنیای فناوری اطلاعات بسیار شناخته شده و قابل کنترل می باشند.

کرونا و چالش های پخش مویرگی را شکست دهیم

چرا نتوان با وجود نرم افزار پخش مویرگی قدرتمند کرونا و چالش های پخش مویرگی را شکست داد؟

راهکارهای نرم افزاری با توجه به گسترش شیوع کرونا ظاهرا بهترین راه حل و جایگزین می باشد.

در این راستا و با توجه به نیاز جامعه سلامت برای مقابله با ویروس کرونا و کنترل چالش های شرکت های پخش مویرگی، تیم نرم افزاری سایکل تمام تلاش خود برای ایجاد بستر های مناسب برای کاستن از ساعات حضور فیزیکی پرسنل پخش مویرگی به کار میگیرد.

سایکل

سامانه های یکپارچه لوتوس شرکتی دانش بنیان و متخصص در تولید راهکارهای نرم افزاری

سایکل، سبکی برای آینده کسب و کار

Designed by CYCLE TeaM