• برگشت به صفحه اصلی
 • نرم افزار توزیع

 • با دسته بندی درست مشتریان بر اساس مناطق توزیع و معرفی ماشین های موجود می توانید نحوه ی توزیع را مدیریت نمود . تمامی اطلاعات در اختیار سرپرست عملیات می باشد که چه تفکیکی با چه با ماشینی رفته است و فاکتور های توزیع نشده و یا برگشت از توزیع کدامند ؟

 • نرم افزار همراه: تبلت موزعین
 • نرم افزار تحت وب: سیستم توزیع مویرگی تحت وب
 • امکانات:
 • مدیریت توزیع
 • تحویل کالا
 • عملیات وصول
 • نظرسنجی
 • پشتیبانی از برگشت از توزیع
 • مسیریابی بهینه
 • قابل ارائه بصورت یکپارچه و مجزا و اتصال به نرم افزار موجود مشتریان

موزعین می توانند در تبلت از مدیریت کاملی بر مشتریان مسیر توزیع و کالاهای آنها و نحوه بهینه دسترسی به ایشان بهره مند شوند. مسئول توزیع نیز در شرکت موزع را مانیتور می نماید و از تحویل کالا مطلع می گردد.